Dodatkowe żetony

przez | 30 czerwca 2020
Osoby, które były zarejestrowane i zaliczyły WF w semestrze letnim 2019/2020 (wyjątek dla osób, które były zarejestrowane fakultatywnie) oraz zaliczyły wszystkie obowiązkowe semestry WF mają prawo ubiegać się o dodatkowe żetony rekompensujące semestr 2019L. Żetony będą przyznawane od najbliższego semestru i w kolejnych semestrach, dogodnych dla studenta, po zaliczeniu obowiązkowych semestrów WF.  Aby otrzymać dodatkowego żetony w semestrze zimowym 2020/2021 należy przesłać zgłoszenie z numerem swojego albumu na adres dodatkowe.zetony@uw.edu.pl do dnia 24 września 2020.

Dotychczasowe warunki przyznawania dodatkowych żetonów dla studentów fakultatywnych nie uległy zmianie – każdy student, który zaliczył obowiązkowe zajęcia WF i nigdy nie utracił żetonów może przesłać swoje zgłoszenie. Żetony zostaną przyznane po pozytywnej weryfikacji – prosimy o obserwowanie swojego konta. Ze względu na sytuację jest to jedyna możliwość otrzymania dodatkowych żetonów, a zapisu można dokonać tylko internetowo poprzez stronę rejestracji żetonowej. Serdecznie zapraszamy!