Dla pracowników

Wszystkich pracowników UW serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia!

GIMNASTYKA DLA PRACOWNIKÓW

Jesteśmy zmuszeni odwołać zajęcia w semestrze zimowym z powodu przedłużającego się remontu budynku przy ul. Karowej 18 .

GIMNASTYKA DLA PRACOWNIKÓW w wodzie

Zapraszamy na zajęcia!

Zapisy przyjmujemy mailowo na adres wfisport@uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 40 851.

środa

I grupa 18.30-19.30
II grupa 19.30-20.30

sobota

I grupa 10.00-11.00
II grupa 11.00-12.00