Kurs uzupełniający 0,5 pkt. ECTS

Kurs przeznaczony jest TYLKO dla studentów, którzy rozpoczęli studia w latach 2012-2015 i posiadają zarejestrowane w Studium ZWOLNIENIE LEKARSKIE.

Rejestracja

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje, bezpośrednie do grup) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA             9.06.2017 godz. 21:00 – 12.06.2017 godz. 23:59
II TURA           20.06.2017 godz. 21:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
III TURA          22.08.2017 godz. 21:00 – 29.08.2017 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu należy wybrać z listy kategorii „kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
studenci zarejestrowani w I turze:                13.06.2017 godz. 09:00 – 26.06.2017 godz. 23:59
studenci zarejestrowani w II turze:               27.06.2017 godz. 09:00 – 04.07.2017 godz. 23:59
studenci zarejestrowani w III turze:              30.08.2017 godz. 09:00 – 6.09.2017 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:

studentom zarejestrowanym w I turze:        27.06.2017 – 28.06.2017
studentom zarejestrowanym w II turze:       5.07.2017 – 6.07.2017
studentom zarejestrowanym w III turze:      7.09.2017 – 8.09.2017

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.