Medal KEN

By | 29 maja 2017

Dr Marek Bednarski za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Dr Marek Bednarski jest długoletnim pracownikiem SWFiS i w chwili obecnej prowadzi zajęcia z zakresu piłki wodnej i pływania.