Zajęcia w sesji

Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów UW
z ważną legitymacją studencką!

SIŁOWNIA NA KAROWEJ (ul. Karowa 18)

w godzinach 17.00-19.00

4.IX.2018          Piotr Sambierski
5.IX.2018          Piotr Sambierski
17.IX.2018        Roman Stępniewski
18.IX.2018        Tomasz Tokarz
20.IX.2018        Tomasz Tokarz
24.IX.2018        Roman Stępniewski
26.IX.2018        Roman Stępniewski