Awaria wodociągów – siłownia ul. Karowa 18

By | 6 grudnia 2018

DOTYCZY TYLKO ZAJĘĆ NA SIŁOWNI PRZY UL. KAROWEJ 18!!!

W związku z awarią sieci wodociągowej i brakiem możliwości prowadzenia zajęć na siłowni przy ul. Karowej 18, prosimy, aby studenci z tych grup wybrali inne proponowane przez Studium WF zajęcia.

Rozkład wszystkich zajęć wf znajduje się na stronie rejestracji żetonowej https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0000-2018Z-WF&group=4023-WF-OG

NA ZAJĘCIA ZASTĘPCZE NIE NALEŻY REJESTROWAĆ SIĘ W USOSIE! Udział w nich odbywa się na zasadzie zamiany między grupami.

W każdym tygodniu można wybierać inne dowolne zajęcia.

Prosimy o dobór takich zajęć, które odpowiadają Państwa możliwościom i umiejętnościom (poziom zaawansowania, specyfika danej dyscypliny itp.). W przypadku zbyt dużej ilości chętnych na dane zajęcia lub braku miejsc w danej grupie, studenci przyjmowani będą według kolejności zgłoszeń.

Po każdych zajęciach zastępczych prowadzący wystawi potwierdzenie obecności. Student zgłaszając się na takie zajęcia, ma obowiązek znać nr grupy lub termin zajęć, na które zarejestrowany jest w USOSie (informację tę należy podać prowadzącemu).

Udział w zajęciach zastępczych będzie obowiązywał do czasu usunięcia awarii.