Rejestracja WF semestr letni 2020/2021

Informujemy, że harmonogram rejestracji oraz zaktualizowany plan zajęć będą udostępnione na stronie rejestracji żetonowej 21 stycznia – w ofercie zamieścimy zarówno zajęcia zdalne jak i stacjonarne. Sama rejestracja rozpocznie się 28 stycznia.

Uwaga studenci!

W związku  z najnowszymi obostrzeniami epidemiologicznymi od poniedziałku 9 listopada wszystkie bezpłatne zajęcia WF (grupy ogólne) odbywają się zdalnie. W kwestii zajęć prowadzonych przez AZS proszę kontaktować się bezpośrednio pod adresem azs@uw.edu.pl.

Dyżury nauczycieli

Od dnia 19 października pracownicy studium dyżurują zdalnie – do odwołania zawiesiliśmy stacjonarne dyżury nauczycieli oraz Dyrekcji Studium. Wszelkie sprawy studenckie (w tym zwolnienia i przepisywanie ocen) prosimy kierować na adres e-mail dowolnego prowadzącego. Adresy mailowe znajdują się w usosweb lub w zakładce dyżury nauczycieli.

Zmiany w dyżurach studenckich

Dyrektor SWFiS UW mgr Alicja Wleciał przyjmuje studentów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,    poprzez kontakt e-mail: a.wlecial@uw.edu.pl

 

Dodatkowe żetony

Osoby, które były zarejestrowane i zaliczyły WF w semestrze letnim 2019/2020 (wyjątek dla osób, które były zarejestrowane fakultatywnie) oraz zaliczyły wszystkie obowiązkowe semestry WF mają prawo ubiegać się o dodatkowe żetony rekompensujące semestr 2019L. Żetony będą przyznawane od najbliższego semestru i w kolejnych semestrach, dogodnych dla studenta, po zaliczeniu obowiązkowych semestrów WF.  Aby otrzymać dodatkowego żetony w semestrze zimowym 2020/2021 należy przesłać zgłoszenie z numerem swojego albumu na adres dodatkowe.zetony@uw.edu.pl do dnia 24 września 2020.

Dotychczasowe warunki przyznawania dodatkowych żetonów dla studentów fakultatywnych nie uległy zmianie – każdy student, który zaliczył obowiązkowe zajęcia WF i nigdy nie utracił żetonów może przesłać swoje zgłoszenie. Żetony zostaną przyznane po pozytywnej weryfikacji – prosimy o obserwowanie swojego konta. Ze względu na sytuację jest to jedyna możliwość otrzymania dodatkowych żetonów, a zapisu można dokonać tylko internetowo poprzez stronę rejestracji żetonowej. Serdecznie zapraszamy!

BANK AKTYWNOŚCI

Nauczyciele SWFiS z myślą o studentach i pracownikach UW przygotowali BANK AKTYWNOŚCI, które każdy może wykonać samodzielnie w domowej przestrzeni.  Jest to zbiór różnych materiałów dydaktycznych, ćwiczeń, treningów, informacji w formie plików tekstowych, prezentacji oraz autorskich filmów. Serdecznie zachęcamy do skorzystania i systematycznej aktywności w tym trudnym okresie.

Opłata za żetony

Termin płatności za żetony to 30 dni od rozpoczęcia semestru. Dane niezbędne do wykonania przelewu można znaleźć po zalogowaniu do USOSweba →„dla studentów” →„płatności”.

zajęcia dla PracownikUW

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników UW na bezpłatne zajęcia sportowe oferowane przez SWFiS. Nowe grupy, nowa lokalizacja, nowe terminy zajęć. Więcej informacji można znaleźć w zakładce „oferta zajęć” -> „dla pracowników”.

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

W związku z wdrożeniem elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) informujemy, że obowiązek ten dotyczy jedynie zwolnień L4 przesyłanych do pracodawcy i ZUS-u.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach wf nie ulegają zmianom, czyli oryginał zwolnienia w formie papierowej należy okazywać bezpośrednio prowadzącemu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ma wglądu do elektronicznej bazy danych ZUS.

Zwolnienie? Koniecznie przeczytaj!

Jeśli stan Twojego zdrowia nie pozwala na uczestniczenie w żadnych zajęciach WF oferowanych przez Studium, pobierz druk zwolnienia! Pamiętaj, że uznawane są tylko zwolnienia okazywane na drukach SWFiS, inne nie będą respektowane. Dowiedz się więcej o zwolnieniach lekarskich w zakładce ->zasady ->zwolnienia i pobierz druk z naszej strony.