Dyrekcja i administracja

Zobacz także dyżury Dyrekcji

DYREKTOR SWFiS

mgr Alicja Wleciał
I piętro, pok. 2.7, tel. 22 55 40 851


Z-CA DYREKTORA DS. STUDENCKICH

mgr Marzena Polak
I piętro, pok. 2.6, tel. 22 55 40 852


Z-CA DYREKTORA DS. DYDAKTYKI

mgr Anna Mikołajewska
I piętro, pok. 2.6, tel. 22 55 40 852

SEKRETARIAT

Maria Sokolewicz

I piętro, pok. 2.7, tel. 22 55 40 851
wfisport@uw.edu.pl

SEKCJA STUDENCKA

mgr Bogumiła Woszczyk tel. 22 55 40 856

I piętro, pok. 2.5
wfisport@uw.edu.pl

dyżury sekcji studenckiej

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

mgr Agnieszka Gołaszewska-Molenda
I piętro, pok. 2.9, tel. 22 55 40 863