Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury Dyrektora SWFiS UW
p. mgr Alicji Wleciał

(pok. 2.7, I piętro)

Poniedziałek – godz. 10.30-11.30

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak

(pok. 2.6, I piętro)

marzena.polak@uw.edu.pl

Poniedziałek- godz. 11.30-12.30

      

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
p. mgr Anny Mikołajewskiej

(pok. 2.6, I piętro)

        Poniedziałek – godz. 10.30-11.30