Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury Dyrektora SWFiS UW
p. mgr Alicji Wleciał

(pok. 2.7, I piętro)

11.VI.2018  godz. 10.00-14.00

13.VI.2018  godz.14.00-16.00

19.VI.2018  godz. 10.00-14.00

21.VI.2018  godz. 12.00-14.00

03.VII.2018  godz. 14.00-16.00

04.VII.2018  godz. 13.00-15.00

  • poniedziałki godz. 11.30-12.30 (w trakcie zajęć dydaktycznych)

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak

(pok. 2.6, I piętro)

11.VI.2018  godz. 11.30-12.30

13.VI.2018  godz. 10.00-11.30

18.VI.2018  godz. 11.30-12.30

20.VI.2018  godz. 10.00-11.30

25.VI.2018  godz. 11.30-12.30

27.VI.2018  godz. 10.00-11.30

3.VII.2018 godz. 10.00-11.00 dodatkowy dyżur

 

poniedziałki w godz. 11.30-12.30 (w trakcie zajęć dydaktycznych)

       marzena.polak@uw.edu.pl

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
p. mgr Anny Mikołajewskiej

(pok. 2.6, I piętro)

11.VI.2018  godz. 10.00-13.00

12.VI.2018  godz. 11.00-14.00

13.VI.2018  godz. 10.00-13.00

18.VI.2018   godz. 10.00-13.00

19.VI.2018  godz. 10.00-12.00

25.VI.2018  godz. 10.00-12.00

 

 poniedziałki w godz. 10.00-11.00 (w trakcie zajęć dydaktycznych)