Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury Dyrektora SWFiS UW
p. mgr Alicji Wleciał

(pok. 2.7, I piętro)

12 czerwca  w godz. 13.00-14.00
13 czerwca  w godz. 11.00-12.00
19 czerwca  w godz. 13.00-14.00
21 czerwca  w godz. 13.00-14.00
27 czerwca  w godz. 13.00-14.00

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak

(pok. 2.6, I piętro)

10 lipca (poniedziałek) w godz. 11.00-12.30
17 lipca (poniedziałek) w godz. 11.00-12.30 OSTATNI DYŻUR!!!

       marzena.polak@uw.edu.pl

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
p. mgr Anny Mikołajewskiej

(pok. 2.6, I piętro)

9 czerwca w godz. 10.00-12.00
12 czerwca w godz. 10.00-12.00
13 czerwca w godz. 11.00-13.00
14 czerwca w godz. 10.00-12.00
27 czerwca w godz. 10.00-12.00
29 czerwca w godz. 10.00-12.00
4 lipca w godz. 11.00-13.00