Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury Dyrektora SWFiS UW
p. mgr Alicji Wleciał

(pok. 2.7, I piętro)

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak

           (pok. 2.6, I piętro)

w poniedziałki w godz. 11.30-12.30
marzena.polak@uw.edu.pl

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
p. mgr Anny Mikołajewskiej

              (pok. 2.6, I piętro)