Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Od dnia 19 października pracownicy studium dyżurują zdalnie – do odwołania zawiesiliśmy stacjonarne dyżury nauczycieli oraz Dyrekcji Studium. Wszelkie sprawy studenckie (w tym zwolnienia i przepisywanie ocen) prosimy kierować na adres e-mail dowolnego prowadzącego. Adresy mailowe znajdują się w usosweb lub w zakładce dyżury nauczycieli.

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak / marzena.polak@uw.edu.pl
konsultacje stacjonarne możliwe jedynie po mailowym umówieniu

Dyrektor SWFiS UW
p. mgr Alicja Wleciał / a.wlecial@uw.edu.pl
konsultacje stacjonarne możliwe jedynie po mailowym umówieniu

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS UW
mgr Anny Mikołajewskiej / annamikolajewska@uw.edu.pl
konsultacje stacjonarne możliwe jedynie po mailowym umówieniu

(pok. 2.6, I piętro)