Dyżury dyrekcji

UWAGA! Wpisy do indeksu uzupełniane są jedynie w pokoju 2.8 podczas dyżurów nauczycieli.

Dyżury Dyrektora SWFiS UW
p. mgr Alicji Wleciał

(pok. 2.7, I piętro)

12 czerwca  w godz. 13.00-14.00

13 czerwca  w godz. 11.00-12.00

19 czerwca  w godz. 13.00-14.00

21 czerwca  w godz. 13.00-14.00

27 czerwca  w godz. 13.00-14.00

Dyżury Z-Cy Dyrektora ds. Studenckich SWFiS UW
p. mgr Marzeny Polak

(pok. 2.6, I piętro)

      w poniedziałki w godz. 11.00-12.30

oraz:

14 czerwca  godz. 10.00-12.00

23 czerwca  godz. 10.00-12.00

30 czerwca  godz. 10.00-12.00

       marzena.polak@uw.edu.pl

Dyżury Z-cy Dyrektora ds. Dydaktycznych SWFiS
p. mgr Anny Mikołajewskiej

(pok. 2.6, I piętro)

  9 czerwca       w godz. 10.00-12.00

12 czerwca       w godz. 10.00-12.00

13 czerwca       w godz. 11.00-13.00

14 czerwca       w godz. 10.00-12.00

27 czerwca       w godz. 10.00-12.00

29 czerwca      w godz. 10.00-12.00

  4 lipca            w godz. 11.00-13.00

  6 lipca            w godz. 11.00-13.00