Dyżury lekarza

Do lekarza SWFiS Student powinien zgłosić się z drukiem zwolnienia wypełnionym przez swojego lekarza oraz z historią choroby. Przed pójściem do lekarza dowiedz się więcej o zasadach przyznawania zwolnień lekarskich.

Dyżury lek. Ewy Grochowskiej

ul. Banacha 2a, pok. 2.9, I piętro

06.09.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
20.09.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
27.09.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
04.10.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
11.10.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
18.10.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
25.10.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
15.11.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30
06.12.2019 (piątek)     godz. 08.30 – 10.30

Zwolnienia dotyczące bieżącego semestru i wystawione przez jednego z lekarzy specjalistów (ortopeda traumatolog, kardiolog, kardiochirurg, neurolog, neurochirurg, chirurg, lekarz medycyny sportowej, psychiatra oraz wypis ze szpitala, ciąża – zwolnienie od ginekologa) nie wymagają potwierdzenia lekarza SWFiS i należy okazać je na dyżurze nauczycieli SWFiS (ul. Banacha 2a, pokój 2.8).

W związku z wdrożeniem elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) informujemy, że obowiązek ten dotyczy jedynie zwolnień L4 przesyłanych do pracodawcy i ZUS-u.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach wf nie ulegają zmianom, czyli oryginał zwolnienia w formie papierowej należy okazywać bezpośrednio prowadzącemu. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ma wglądu do elektronicznej bazy danych ZUS.