Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

Dyżury – kiliknij, aby pobrać

                           UWAGA STUDENCI!

Dyżury p. mgr Weroniki Grzesiak  oraz  p. mgr Katarzyny Szmytke w grudniu br. są odwołane.               

Dyżur p.mgr Marka Pietrasika w dniu 19 grudnia przełożony jest na dzień 21 grudnia, godz. 14.00-15.00.

W dniu 19 grudnia dyżur p. mgr Zdzisława Grochowskiego jest odwołany.