Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

DYŻURY NAUCZYCIELI SWFiS UW
W SESJI POPRAWKOWEJ
ul.Banacha 2A (pok. 2.8) , tel. 22 55 40 855

zobacz także: dyżury TRENERÓW

WE WRZEŚNIU

DATA

GODZINA 09.00-12.00

 

4 września

 1. K. Wysocka-Cywińska
 2. Wojciech Świątek
 3. Agnieszka Grygiel
 4. Janina Karpińska

5 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Artur Stepnowski
 3. Katarzyna Powsińska
 4. Ilona Kozłowska

6 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Elżbieta Paciukanis
 3. Zbigniew Krzemiński
 4. Ilona Kozłowska

7 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Elżbieta Paciukanis
 3. Zbigniew Krzemiński
 4. Joanna Piekarek

8 września

 1. K. Wysocka-Cywińska
 2. Joanna Piekarek
 3. Katarzyna Szmytke

11 września

 1. K. Wysocka-Cywińska
 2. Wojciech Świątek
 3. Katarzyna Powsińska
 4. Ilona Kozłowska

12 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Rafał Klimkowski
 3. Ilona Kozłowska

13 września

 1. Weronika Grzesiak
 2. Robert Śliżewski
 3. Jerzy Szyszko
 4. Katarzyna Szmytke

14 września

 1. Robert Śliżewski
 2. Jerzy Szyszko
 3. Elżbieta Paciukanis
 4. Zbigniew Krzemiński

15 września

 1. Justyna Tarnowska
 2. Ewa Tomaszewska
 3. Katarzyna Szmytke

18 września

 1. Wojciech Świątek
 2. Katarzyna Powsińska
 3. Marek Rzemek
 4. Katarzyna Szmytke

19 września

 1. Katarzyna Powsińska
 2. Jerzy Szyszko
 3. Arkadiusz Arażny
 4. Ilona Kozłowska
 5. Katarzyna Szmytke

20 września

 1. Justyna Tarnowska
 2. Magdalena Pałka
 3. Robert Śliżewski
 4. Ilona Kozłowska

21 września

 1. Ewa Tomaszewska
 2. Robert Śliżewski
 3. Jerzy Szyszko
 4. Jolanta Mikielewicz

22 września

 1. Magdalena Pałka
 2. Arkadiusz Arażny
 3. Ewa Tomaszewska
 4. Justyna Tarnowska

DATA

GODZINA 09.00-12.00

GODZINA 12.00-15.00

25 września

 1. Wojciech Świątek
 2. Marek Rzemek
 3. K. Wysocka-Cywińska
 4. Katarzyna Szmytke
 1. Joanna Piekarek
 2. Ewa Morończyk
 3. Jolanta Mikielewicz
 4. Arkadiusz Arażny

26 września

 1. Jerzy Szyszko
 2. Ewa Morończyk
 3. Marek Rzemek
 4. llona Kozłowska
 1. K. Wysocka-Cywińska
 2. Magdalena Pałka
 3. Arkadiusz Arażny
 4. Elżbieta Paciukanis

27 września

 1. Maciej Karczyński
 2. Justyna Tarnowska
 3. Jolanta Mikielewicz
 4. Janina Karpińska
 1. Magdalena Pałka
 2. Jerzy Szyszko
 3. Zbigniew Krzemiński
 4. Rafał Klimkowski

28 września

 1. Ewa Tomaszewska
 2. Wojciech Świątek
 3. Marek Rzemek
 4. Małgorzata Hakuba
 1. Robert Śliżewski
 2. Agnieszka Grygiel
 3. Zbigniew Krzemiński
 4. Małgorzata Kieller

29 września

 1. Ewa Tomaszewska
 2. Justyna Tarnowska
 3. Joanna Piekarek
 1. Robert Śliżewski
 2. Agnieszka Grygiel