Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

Dyżury – kiliknij, aby pobrać

Dyżury p. mgr Weroniki Grzesiak w październiku 2017r. są odwołane.

Dyżur p. mgr Joanny Buchajskiej w dniu 19.X. 2017r. (czwartek) przeniesiony jest

na dzień 20.X. 2017r. (piątek) na godz. 11.45-12.45.