Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to uczynić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

DYŻURY NAUCZYCIELI SWFiS UW W SESJI LETNIEJ
ul.Banacha 2A (pok. 2.8) , tel. 22 55 40 855

zobacz także: W LIPCU, WE WRZEŚNIU, dyżury TRENERÓW

W CZERWCU

DATA

GODZINA 09.00-12.00

GODZINA 12.00-15.00

9 czerwca

Rafał Klimkowski
Małgorzata Kieller
Weronika Grzesiak
Magdalena Pałka

Joanna Piekarek
Joanna Buchajska
Katarzyna Szmytke
Piotr Sambierski

12 czerwca

Rafał Klimkowski
Weronika Grzesiak
Jerzy Szyszko
Jolanta Mikielewicz

Bogdan Kwiatkowski
Roman Stępniewski
Joanna Piekarek
Maciej Gordon

13 czerwca

Piotr Barski
Irmina Konarzewska
Jerzy Szyszko
Magdalena Pałka

Małgorzata Kieller
Marta Czajkowska
Ewa Morończyk
Piotr Sambierski

14 czerwca

Marek Rzemek
Jolanta Mikielewicz
Katarzyna Skierska
Justyna Tarnowska

Arkadiusz Arażny
Zbigniew Krzemiński
Konrad Budka
Piotr Sambierski

19 czerwca

Ewa Morończyk
Jolanta Mikielewicz
Wojciech Świątek
Elżbieta Paciukanis

Katarzyna Wysocka-Cywińska
Joanna Piekarek
Zbigniew Krzemiński
Arkadiusz Arażny

20 czerwca

Maciej Kosmol
Justyna Tarnowska
Paweł Draga
Małgorzata Kieller

Katarzyna Wysocka-Cywińska
Katarzyna Powsińska
Piotr Sambierski
Roman Kwaterski

21 czerwca

Jolanta Mikielewicz
Łukasz Kleczaj
Katarzyna Makulska

Ewa Tomaszewska
Barbara Perl-Cuch
Piotr Sambierski

22 czerwca

Janina Karpińska
Justyna Tarnowska
Elżbieta Paciukanis

Ewa Morończyk
Ewa Tomaszewska
Barbara Perl-Cuch

23 czerwca

Ilona Kozłowska
Małgorzata Tomczak
Łukasz Kleczaj
Marek Pietrasik

Arkadiusz Arażny
Artur Witkiewicz
Janina Karpińska

26 czerwca

Magdalena Pałka
Marek Rzemek
Katarzyna Powsińska
Marek Pietrasik

Tomasz Tokarz
Joanna Piekarek
Jolanta Mikielewicz
Elżbieta Paciukanis

27 czerwca

Magdalena Pałka
Marek Rzemek
Zbigniew Krzemiński
Marek Pietrasik

Robert Śliżewski
Małgorzata Kieller
Ewa Morończyk
Rafał Klimkowski

28 czerwca

Marek Pietrasik
Robert Śliżewski
Małgorzata Kieller
Janina Karpińska

Artur Witkiewicz
Weronika Grzesiak
Jolanta Mikielewicz
Piotr Sambierski

29 czerwca

Marek Bednarski
Elżbieta Paciukanis
Zbigniew Krzemiński
Marek Pietrasik

Marek Pietrasik
Maria Nawara
Małgorzata Kieller
Janina Karpińska

30 czerwca

Marek Bednarski
Marek Pietrasik
Małgorzata Hakuba
Rafał Klimkowski

Ewa Morończyk
Krzysztof Lubach
Piotr Sambierski
Artur Zasuwik