Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

W chwili obecnej pracownicy studium dyżurują zdalnie – do odwołania zawiesiliśmy stacjonarne dyżury nauczycieli oraz Dyrekcji Studium. Wszelkie sprawy studenckie (w tym zwolnienia i przepisywanie ocen) prosimy kierować na adres e-mail dowolnego prowadzącego. Adresy mailowe znajdują się w usosweb lub w zakładce dyżury nauczycieli.

Dyżury nauczycieli W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021
TRYB ONLINE:

P O N I E D Z I A Ł E K

09.00-09.45         Artur Stepnowski / arturstepnowski@uw.edu.pl

11.00-11.45          Piotr Barski / piotrbarski@uw.edu.pl

11.00-11.45          Joanna Piekarek / j.piekarek@uw.edu.pl

12.00-12.45          Małgorzata Hakuba / mhakuba@uw.edu.pl

12.00-12.45          Artur Zasuwik / a.zasuwik@uw.edu.pl

13.00-13.45          Marek Rzepka / mh.rzepka@uw.edu.pl

15.00-15.45           Adam Bieleniewicz / a.bieleniewi@uw.edu.pl

15.00-15.45           Magdalena Pałka / mpalka@uw.edu.pl

16.00-16.45           Konrad Budka / km.budka@uw.edu.pl

 

W T O R E K

09.00-09.45         Artur Witkiewicz / a.witkiewicz2@uw.edu.pl

09.00-09.45         Janina Karpińska / jbkarpinska@uw.edu.pl

10.00-10.45          Justyna Tarnowska / j.tarnowska@uw.edu.pl

10.00-10.45          Maciej Gordon / mgordon@uw.edu.pl

11.00-11.45           Katarzyna Szmytke / kszmytke@uw.edu.pl

12.00-12.45          Tomasz Tokarz / t.tokarz@uw.edu.pl

12.00-12.45          Katarzyna Wysocka-Cywińska / k.wysocka-cywinska@uw.edu.pl

13.00-13.45           Zbigniew Krzemiński / z.krzeminski@uw.edu.pl

14.00-14.45          Konrad Ostrowski / kw.ostrowski@uw.edu.pl

 

Ś R O D A

08.00-08.45        Katarzyna Powsińska / kpowsinska@uw.edu.pl

08.00-08.45        Łukasz Mandes / l.mandes@pzszerm.pl

09.00-09.45        Magdalena Tarnachowicz-Kilic / m.tarnachowi@uw.edu.pl

10.00-10.45         Ewa Tomaszewska / ewa.b.tomaszewska@uw.edu.pl

11.00-11.45          Jolanta Mikielewicz / j.mikielewicz@uw.edu.pl

12.00-12.45          Rafał Klimkowski / r.klimkowski@uw.edu.pl

13.00-13.45          Hubert Przytuła / h.przytula@uw.edu.pl

13.00-13.45          Robert Bliszczyk / r.bliszczyk@uw.edu.pl

14.00-14.45          Małgorzata Kieller / mb.kieller@uw.edu.pl

15.00-15.45          Wojciech Świątek / w.swiatek@uw.edu.pl

15.00-15.45          Agnieszka Grygiel / agrygiel@uw.edu.pl

16.00-16.45          Joanna Buchajska / j.buchajska@uw.edu.pl

 

C Z W A R T E K

08.00-08.45          Piotr Sambierski / p.sambierski@uw.edu.pl

08.00-08.45          Małgorzata Tomczak / m.tomczak@uw.edu.pl

10.00-10.45           Ilona Kozłowska / ilona.kozlowska@uw.edu.pl

11.00-11.45            Zdzisław Grochowski / z.grochowski@uw.edu.pl

12.00-12.45            Irmina Konarzewska / im.konarzewska@uw.edu.pl

12.00-12.45           Marta Czajkowska / mczajkowska@uw.edu.pl

12.00-12.45           Elżbieta Paciukanis / epaciukanis@uw.edu.pl

15.00-15.45            Łukasz Kleczaj / l.kleczaj2@uw.edu.pl

15.00-15.45            Jakub Kocerka / j.kocerka2@uw.edu.pl

16.00-16.45            Ewa Piekarska / e.piekarska3@uw.edu.pl

 

P I Ą T E K

9.00-09.45           Maciej Kosmol / m.kosmol@uw.edu.pl

12.00-12.45          Elżbieta Rączka / ei.raczka@uw.edu.pl

14.00-14.45          Katarzyna Skierska / k.skierska@uw.edu.pl

15.00-15.45          Weronika Grzesiak / wgrzesiak@uw.edu.pl