Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

Dyżury nauczycieli – kliknij aby pobrać

UWAGA ZMIANY!

  • mgr Robert Śliżewski odwołuje wszystkie dyżury – roczny urlop.
  • Wszystkie dyżury p. mgr Romana Stępniewskiego (czwartek godz. 15.00-15.45 ) w grudniu 2018 są odwołane.
  • W dniu 12 grudnia br. (środa) dyżur p. mgr Agnieszki Piętki jest odwołany.