Dyżury nauczycieli

Na dyżurach pracownicy dydaktyczni:

• uzupełniają wpisy do indeksów (wpisu nie musi dokonywać jedynie prowadzący zajęcia, może to także zrobić dyżurujący wykładowca),
• przyjmują zwolnienia lekarskie na bieżący semestr od lekarzy specjalistów wymienionych w zakładce zwolnienia lekarskie,
• przepisują oceny z indeksu do indeksu,
• załatwiają w miarę możliwości inne sprawy dotyczące zaliczenia WF.

Dyżury nauczycieli – kliknij, aby pobrać

                           UWAGA STUDENCI !

   • Dyżury p. mgr Ewy Piekarskiej w kwietniu 2018r. są odwołane
   • Dyżury p. mgr Ewy Tomaszewskiej są odwołane do końca semestru letniego.
   • Dyżury p. mgr Joanny Piekarek są odwołane do końca semestru letniego.
   • W dniu 20 kwietnia br.(piątek) dyżur p. Artura Stepnowskiego jest odwołany.
   • W dniu 23 kwietnia br. (poniedziałek) dyżur p. mgr Macieja Gordona jest odwołany.