Dodatkowy WF

Ile semestrów WF muszę zaliczyć?

Informacji o tym, ile semestrów WF musisz zrealizować, szukaj w swoim programie studiów. Ilość obowiązkowych semestrów różni się w zależności od tego, kiedy rozpocząłeś studia na Uniwersytecie i w jakim trybie studiujesz oraz kiedy zatwierdzony był program twoich studiów. Studenci rozpoczynający studia stacjonarne w r. a. 2017/2018 mają obowiązek zaliczenia 3 semestrów WF.

Kto to jest student fakultatywny?

Student fakultatywny to student, który zaliczył już obowiązkowe semestry WF bez straty żetonów i chce dalej uczęszczać na zajęcia WF. W tej sytuacji może ubiegać się o dodatkowe żetony. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Banacha 2a, pok. 2.5) w terminie określonym w harmonogramie rejestracji.

Przemyśl to! Udział w dodatkowych zajęciach WF, pomimo zaliczenia już obowiązkowych semestrów, musi być potwierdzony zaliczeniem. Niezaliczenie uniemożliwia uzyskanie kolejnych 30 żetonów i na niektórych wydziałach skutkuje warunkowym zaliczeniem przedmiotu.

Jak zapisać się na 2 WF-y w jednym semestrze?

Zgodnie z decyzją Dyrekcji SWFiS w semestrze zimowym 2020/2021 nie będzie możliwości zarejestrowania się poprzez system USOS na drugie zajęcia WF. Indywidualne sytuacje będą rozpatrywane podczas dyżurów przez Dyrektora SWFiS – p. mgr Alicję Wleciał.

W jaki sposób mogę dokupić żetony?

Aby dokupić żetony zarejestruj się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową tak, jak robiłeś to do tej pory. Podczas rejestracji pojawi się informacja o naliczonej płatności (195,00 PLN za każde 30 żetonów), którą należy opłacić przelewem nie później niż do końca czwartego tygodnia zajęć dydaktycznych semestru. Dane niezbędne do wykonania przelewu znajdziesz w swoim USOSwebie →„dla studentów” →„płatności”.