Dodatkowy WF

Ile semestrów WF muszę zaliczyć?

Informacji o tym, ile semestrów WF musisz zrealizować, szukaj w swoim programie studiów. Ilość obowiązkowych semestrów różni się w zależności od tego, kiedy rozpocząłeś studia na Uniwersytecie i w jakim trybie studiujesz oraz kiedy zatwierdzony był program twoich studiów. Studenci rozpoczynający studia stacjonarne w r. a. 2017/2018 mają obowiązek zaliczenia 3 semestrów WF.

Kto to jest student fakultatywny?

Student fakultatywny to student, który zaliczył już obowiązkowe semestry WF bez straty żetonów i chce dalej uczęszczać na zajęcia WF. W tej sytuacji może ubiegać się o dodatkowe żetony. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (ul. Banacha 2a, pok. 2.5) w terminie określonym w harmonogramie rejestracji.

Przemyśl to! Udział w dodatkowych zajęciach WF, pomimo zaliczenia już obowiązkowych semestrów, musi być potwierdzony zaliczeniem. Niezaliczenie uniemożliwia uzyskanie kolejnych 30 żetonów i na niektórych wydziałach skutkuje warunkowym zaliczeniem przedmiotu.

Jak zapisać się na 2 WF-y w jednym semestrze?

Dopiero w turze, w której limit wydanych żetonów wynosi 60xWF, możesz zapisać się na drugie zajęcia (1 zajęcia WF to 30 żetonów). Limit żetonów łatwo sprawdzisz na stronie rejestracji żetonowej przy wyborze rejestracji na WF w zakładce „rejestracje”. Na drugie zajęcia WF zapisujesz się tak samo jak na pierwsze.

W jaki sposób mogę dokupić żetony?

Aby dokupić żetony zarejestruj się na zajęcia poprzez rejestrację żetonową tak, jak robiłeś to do tej pory. Podczas rejestracji pojawi się informacja o naliczonej płatności (195,00 PLN za każde 30 żetonów), którą należy opłacić przelewem nie później niż do końca czwartego tygodnia zajęć dydaktycznych semestru. Dane niezbędne do wykonania przelewu znajdziesz w swoim USOSwebie →„dla studentów” →„płatności”.