Jak się zapisać

Rejestracja krok po kroku

Zobacz także zasady rejestracji.

Rejestracja na zajęcia zawsze jest internetowa i odbywa się według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc w danej grupie. Zapisanie się na jedne zajęcia oznacza zużycie 30 żetonów. W przypadku braku żetonów proces rejestracji przebiega tak samo – system dodaje wtedy żetony automatycznie podczas próby rejestracji i nalicza płatność. Wszyscy studenci, którzy chcą zapisać się na zajęcia powinni postępować według poniższej instrukcji.

Aby zapisać się na zajęcia WF należy:

  • Podczas otwartej tury rejestracji wejść na stronę rejestracji żetonowej rejestracja.usos.uw.edu.pl i zalogować się.
  • W zakładce „rejestracje” odnaleźć przedmiot WF i przejść do rejestracji na zbliżający się semestr.
  • Wybrać jedną z trzech kategorii WF – zajęcia bezpłatne SWFiS, zajęcia płatne AZS, inne zajęcia płatne prowadzone przez jednostki zewnętrzne. (Zobacz także: rejestracja do sekcji sportowych)
  • Wybrać rodzaj zajęć oraz odpowiedni poziom zaawansowania.
  • Zarejestrować się na wybrany WF poprzez kliknięcie w zielony „koszyk” w wybranej grupie zajęciowej.
  • W przypadku braku żetonów w momencie kliknięcia na koszyk ukaże się komunikat w którym należy potwierdzić chęć dokupienia żetonów. Wpłaty w wysokości 195,00 PLN należy dokonać przelewem nie później niż do końca pierwszego miesiąca zajęć (dane do przelewu znajdują się w USOSwebie →„dla studentów” →„płatności”). Wybór zajęć płatnych nie zwalnia z opłaty za utracone wcześniej żetony.
  • Udana rejestracja zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem, będzie także widoczna w zakładce „koszyk” oraz w USOSwebie (po migracji danych).

Rejestracja studentów fakultatywnych

Student, który zaliczył obowiązkowe 4 semestry WF bez straty żetonów może ubiegać się o dodatkowe żetony. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium (pok. 2.5) w terminie wyznaczonym w harmonogramie rejestracji. Student ma obowiązek sprawdzenia stanu swojego konta po najbliższej migracji danych. Ewentualne nieprawidłowości należy zgłaszać w ciągu trzech dni po takiej rejestracji.

Uwaga! Udział w dodatkowych zajęciach WF, pomimo zaliczenia już obowiązkowych godzin, musi być potwierdzony zaliczeniem. Uzyskanie niezaliczenia na niektórych wydziałach skutkuje warunkiem oraz uniemożliwia uzyskanie kolejnych 30 żetonów. Prosimy o przemyślane korzystanie z dodatkowych żetonów.

Rejestracja do sekcji sportowych

Rejestracja do sekcji odbywa się tylko za pośrednictwem trenerów. Osoby zarejestrowane w semestrze zimowym i zaakceptowane przez trenerów, będą automatycznie zapisane na semestr letni. Nowe osoby muszą skontaktować się z trenerem na jednym z pierwszych treningów sekcji. W taki sam sposób rejestrowani są studenci do Zespołu Warszawianka.