Kurs uzupełniający 1 pkt. ECTS

Kurs przeznaczony jest dla:

– studentów z zarejestrowanym zwolnieniem lekarskim,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych zaocznych,
– studentów pierwszego stopnia, niestacjonarnych wieczorowych,
– studentów studiów II stopnia.

Powyższe ma zastosowanie tylko dla studentów z programów „dostosowanych” od r. a. 2016/2017 do Uchwały Senatu nr 440 z 16 grudnia 2015r.

Studentów, którzy uzyskają zwolnienie lekarskie w semestrze letnim 2016/2017 informujemy, że kurs dla nich dedykowany odbędzie się w sesji letniej – terminy zostaną określone później.

Rejestracja semestr zimowy 2017/2018

Rejestracja na kurs jest dwuetapowa – w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w USOSweb Kampusu Centralnego (rejestracje, bezpośrednie do grup) a następnie na platformie internetowej COME.

REJESTRACJA W USOSWEB:
I TURA             23.01.2018 godz. 21:00 – 30.01.2018 godz. 23:59
II TURA           20.02.2018 godz. 21:00 – 27.02.2018 godz. 23:59

Po rejestracji w USOSweb należy zarejestrować się na platformie internetowej COME (http://kampus.come.uw.edu.pl/) i oczekiwać na otwarcie kursu. Logowanie jest takie samo jak do USOSweba i UL-a. Po zalogowaniu należy wybrać z listy kategorii „kursy wydziałowe i instytutowe”, a następnie „Studium Wychowania Fizycznego i Sportu”.

DOSTĘPNOŚĆ KURSU NA PLATFORMIE:
31.01.2018 godz. 9:00 – 8.02.2018 godz. 23:59
28.02.2018 godz. 9:00 – 7.03.2018 godz. 23:59

WPISYWANIE OCEN DO USOS:
9 lutego oraz 8 marca

Warunkiem zaliczenia kursu będzie zapoznanie się z treścią wykładów i udzielenie 100% poprawnych odpowiedzi na pytania przypisane do każdego z nich. Ilość podejść jest nieograniczona.