Przepisywanie ocen 2.8

Tylko w pokoju 2.8 na dyżurach nauczycieli można ubiegać się o przepisanie zaliczonych semestrów WF

1. Przepisanie semestrów zaliczonych na innej uczelni
Student, który studiował na innej uczelni, może ubiegać się w SWFiS (na dyżurach nauczycieli w pok. 2.8) o przepisanie zaliczonych semestrów WF z indeksu innej uczelni do indeksu UW. W takiej sytuacji nie należy rejestrować się na zajęcia wf na UW! Możliwe jest przepisanie wszystkich zaliczonych semestrów WF na bieżący rok akademicki. Jeżeli student nie posiada wpisu w indeksie, musi okazać wypis ocen danego semestru (z zaliczeniem zajęć WF) potwierdzony przez dziekanat danej uczelni. Student potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność informacji. Takie zaliczenie pojawi w „decyzjach” jako decyzja Dyrektora (USOSweb → dla studentów → moje studia → decyzja).

2. Przepisanie (podpięcie) semestrów zaliczonych na innym wydziale UW
Student, który studiuje równolegle na innym wydziale UW, może ubiegać się w SWFiS (na dyżurach nauczycieli w pok. 2.8) o przepisanie zaliczonych semestrów WF z indeksu do indeksu. Możliwe jest przepisanie wszystkich zaliczonych semestrów wf na bieżący rok akademicki. Student potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność informacji. Zaliczenie zostanie „podpięte” do danego cyklu dydaktycznego w SWFiS (widoczne dla Administracji dziekanatów – podpięcia).

Zobacz także: dyżury nauczycieli, z czym do kogo?.

Ile otrzymam punktów gdy przepiszę WF z innego kierunku lub innej uczelni?

  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0 ECTS.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 0,5 punktów ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 ECTS.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0,5 punktu ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 0,5 punktu ECTS, brakującą wartość student ma obowiązek uzupełnić realizując OGUN lub przedmiot fakultatywny wolnego wyboru.
  1. Jeżeli student zrealizował zajęcia WF w okresie przewidującym 0 punktów ECTS, a w chwili obecnej powinien uzyskać 1 punkt ECTS, przepisywane jest zaliczenie z wartością 1 ECTS.