Dla pracowników

W tym semestrze proponujemy Państwu 312 miejsc w 15 grupach zajęciowych.
Zajęcia odbywają się na trzech obiektach i podzielone są na 7 różnych aktywności.
Serdecznie zapraszamy!

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE

Przyjmowanie zgłoszeń na zajęcia zakończyło się 16 września. We wszystkich grupach limit miejsc został wyczerpany. Zapisane osoby prosimy o składanie wniosków w Biurze Spraw Socjalnych. Na zajęcia zapraszamy od drugiego tygodnia października (od dnia 8.10.2018).

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Zapisane osoby zapraszamy w dniach 18 września – 3 października w godz. 10.00-14.00 do Biura Spraw Socjalnych (Mały Dziedziniec) I piętro, pok. 19 w godz. 10.00-14.00.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ PEŁNĄ OFERTĘ ZAJĘĆ

ZAPISY NA ZAJĘCIA

 1. Zajęcia dedykowane są wszystkim pracownikom, emerytom i rencistom
  Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Zapisy przyjmujemy jedynie mailowo na adres: sportowy.uniwersytet@gmail.com.
  Zgłoszenia przekazywane osobiście lub telefonicznie niestety nie będą uwzględniane.
 3. Zgłoszenia prosimy wysyłać w terminach określonych w harmonogramie.
  Nie będą przyjmowane zgłoszenia wysłane przed ustaloną godziną rozpoczęcia zapisów.
 4. O zapisie do każdej grupy decyduje kolejność zgłoszeń mailowych.
 5. Zgodnie z decyzją Komisji Senackiej ds. Socjalnych w pierwszej turze każdy pracownik może
  zapisać się tylko do jednej grupy zajęciowej. W przypadku gdy w grupach pozostaną wolne
  miejsca, będzie możliwość zapisania się na drugie zajęcia w drugiej turze.
 6. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia mailowe potwierdzenie zapisu przez SWFiS oraz osobiste
  złożenie wniosku w Biurze Spraw Socjalnych w dniach 18.09 – 3.10. Osoby, które nie złożą
  wniosku w podanym terminie niestety nie będą mogły skorzystać z naszej oferty.
 7. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż 12 osób – grupa zostanie zlikwidowana.

I TURA ZAPISÓW

Od 3 września od godz. 8.00 do 9 września do godz. 23.59
(lub do wyczerpania limitu miejsc w grupach).
Zgłoszenia przyjmujemy jedynie mailowo na adres: sportowy.uniwersytet@gmail.com
Możliwość wyboru tylko jednej grupy zajęciowej.

INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH
10 września ok. godz. 12.00 na stronie internetowej Studium (www.wfisport.uw.edu.pl w zakładce „oferta zajęć”) zostanie zamieszczona informacja o dostępnych wolnych miejscach.

II TURA ZAPISÓW

Od 11 września od godz. 8.00 do 16 września do godz. 23.59
(lub do wyczerpania limitu miejsc w grupach).
Zgłoszenia przyjmujemy jedynie mailowo na adres: sportowy.uniwersytet@gmail.com
Możliwość wyboru jednej grupy zajęciowej oraz zapisania się także na drugie zajęcia.

II tura nie odbędzie się w przypadku wyczerpania limitu miejsc we wszystkich grupach w I turze.

Wszystkie zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu października tj. od dnia 8.10.2018 r.