Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

NA ZAJĘCIACH

Ile mogę mieć nieobecności?

Możesz mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Kobietom w ramach zajęć WF odbywających się na pływalni (zamiast dwóch nieobecności) przysługuje po 1 nieusprawiedliwionej nieobecności w miesiącu, ale nie więcej niż cztery w semestrze. Przy nieobecnościach usprawiedliwionych, aby uzyskać zaliczenie, należy uczestniczyć w więcej niż 50% zajęć (student musi odbyć min. 50%+1 zajęcia).

Dlaczego mam niezaliczone zajęcia?

Najczęstszym powodem niezaliczenia zajęć jest brak wystarczającej liczby obecności – 3 nieobecności nieusprawiedliwione skutkują niezaliczeniem semestru. Częstą przyczyną jest także brak opłaty za żetony, brak opłaty za zajęcia płatne lub legitymację AZS. Studenci, którzy w danym semestrze dokonali wpłaty, ale wciąż zalegają z płatnością za żetony z poprzednich semestrów, także nie mogą otrzymać zaliczenia.
Powodem niezaliczenia zajęć może być także zwolnienie lekarskie uzyskane w danym semestrze, które anuluje możliwość uzyskania dodatkowego zaliczenia ćwiczeń odbywanych w tym samym okresie, co oznacza, że jeżeli student zapisany jest na dwoje zajęć w ciągu jednego semestru może otrzymać dwa zaliczenia, ale w przypadku otrzymania zwolnienia semestralnego będzie miał wpisane tylko jedno zwolnienie, a drugi przedmiot pozostanie niezaliczony.

Jaki strój obowiązuje na…

Przede wszystkim na każdy WF należy przyjść w zmienionym obuwiu (lub boso jeśli wymaga tego dyscyplina). Od tego zależy bezpieczeństwo, higiena i komfort odbywanych zajęć. Wskazówek dotyczących stroju sportowego udzielą prowadzący na zajęciach na początku semestru. Pamiętaj, że na basenie już od pierwszych zajęć obowiązuje czepek i strój kąpielowy.

Kiedy muszę dostarczyć zwolnienie lekarskie?

Krótkotrwałe zwolnienie od lekarza pokaż prowadzącemu na pierwszych zajęciach po chorobie. Długotrwałe (semestralne, roczne, trwałe) przynieś koniecznie w terminie do 30 dni od rozpoczęcia semestru!

Jak usprawiedliwić nieobecność wynikającą z odbywanych praktyk?

Jeśli w czasie trwania WF-u odbywałeś praktyki lub inne zajęcia, które były obowiązkowe dla całego roku, powiedz o tym prowadzącemu, ale nie przynoś zwolnienia. Zapewne twój dziekanat już wysłał do Studium informację o konieczności usprawiedliwienia nieobecności swoim wszystkim studentom. Tylko w taki formalny sposób (pisemną drogą dziekanat→Studium) nieobecność może zostać usprawiedliwiona.