Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

SKRÓT

Zasady uczestniczenia w zajęciach WF

Pełna wersja dostępna jest tutaj.

1. Zapisy na obowiązkowe zajęcia WF odbywają się wyłącznie poprzez rejestrację żetonową z wyjątkiem naboru do sekcji sportowych.

2. Student otrzymuje taką ilość bezpłatnych żetonów, która pozwoli mu na zaliczenie obowiązkowych zajęć WF. Niezaliczenie zajęć skutkuje utratą żetonów, które przy kolejnych próbach rejestracji należy dokupić. Wartość 30 żetonów potrzebnych do rejestracji to koszt 240 zł.

2.1. Student, który zaliczył wszystkie obowiązkowe semestry WF może ubiegać się o przyznanie dodatkowych żetonów. Aby je uzyskać i jednocześnie zostać dopisanym do grupy, w której pozostały wolne miejsca, należy przyjść do Studium (pok. 2.5) w terminie wyznaczonym w harmonogramie rejestracji.

3. Rejestracja na jedne zajęcia WF pozwala na uzyskanie zaliczenia tylko jednego semestru, bez względu na godzinowy wymiar zajęć.

4. Długotrwałe (semestralne, roczne, trwałe) zwolnienia lekarskie przyjmowane są TYLKO na formularzu pobranym ze strony SWFiS. (szczegółowe zasady przyznawania zwolnień)

4.1. Studenci, którzy ubiegają się o zwolnienie lekarskie nie powinni rejestrować się na zajęcia.

4.2. Semestralne zwolnienie lekarskie uzyskane na formularzu SWFiS pozwala uzyskać zaliczenie tylko jednych zajęć WF w danym semestrze. Z konta studenta zostanie zdjętych 30 żetonów, nie zostaną przyznane punkty ECTS.

4.3. W przypadku rejestracji na dwa WF-y możliwe jest zaliczenie poprzez zwolnienie lekarskie tylko jednych zajęć, drugie nawet pomimo posiadanych obecności pozostaną niezaliczone. Jeżeli zwolnienie uniemożliwia uczestnictwo w tylko jednych zajęciach student powinien z tym problemem niezwłocznie zgłosić się do Dyrektora ds. Studenckich w celu zmiany dyscypliny.

4.4. Studenci programów w których uwzględnione były punkty ECTS  za zajęcia WF powinni uzupełnić punkty ECTS poprzez internetowy kurs uzupełniający proponowany przez SWFIS.

4.5. Internetowy kurs uzupełniający proponowany przez SWFiS nie zalicza zajęć, a jedynie uzupełnia deficyt punktów ECTS w przypadku zwolnienia lekarskiego.

5. Student uczestniczący w zajęciach z wychowania fizycznego jest zobowiązany do:

  • przestrzegania zasad zaliczania przedmiotu,
  • przestrzegania regulaminu danego obiektu oraz zasad bezpieczeństwa,
  • stawiania się na zajęcia punktualnie w ustalonym przez prowadzącego stroju sportowym (obowiązkowo w zmienionym obuwiu),
  • regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

6. Na zajęciach WF dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

6.1. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach WF skutkują niezaliczeniem semestru.

6.2. Kobietom, w ramach zajęć WF odbywających się na pływalni, zamiast dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze przysługuje po 1 nieusprawiedliwionej nieobecności w miesiącu, ale nie więcej niż cztery w semestrze.

6.3. Przy nieobecnościach usprawiedliwionych, aby uzyskać zaliczenie, należy uczestniczyć w więcej niż 50% zajęć (student musi odbyć min. 50%+1 zajęcia).

6.4. Usprawiedliwienia nieobecności poprzez krótkotrwałe zwolnienie lekarskie należy dokonać u prowadzącego ćwiczenia na najbliższych zajęciach.

6.5. Nieobecności studentów na zajęciach WF wynikające z godzin Rektora, Dziekana, obowiązkowych praktyk dla całego roku mogą być usprawiedliwione, ale informacja o nich musi być przesłana przez dziekanat danego wydziału do sekretariatu SWFiS (prowadzący nie przyjmują pojedynczych, imiennych zwolnień).

6.6. Nieobecności na zajęciach WF wynikające z konieczności uczestniczenia w dodatkowych egzaminach, wykładach, zajęciach itp. nie będą usprawiedliwiane. Student ma możliwość odbycia zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z prowadzącym lub wykorzystania jednej z dwóch dozwolonych nieobecności.

7. Studenci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą wziąć udział w zajęciach WF dla nich dedykowanych. Aby uczestniczyć w innych grupowych zajęciach WF muszą przedstawić zgodę swojego lekarza prowadzącego.

8. Bezpłatne i płatne zajęcia WF prowadzone przez SWFiS lub AZS (zajęcia równoważne zajęciom WF) odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godz. lekcyjne. Na zajęciach sekcji sportowych i kursach uzupełniających zależnie od programu szkoleniowego, liczbę obowiązkowych godzin zaliczających semestr określa trener (ale nie mniej niż 2 godziny tygodniowo).

9. Student może wyrejestrować się z zajęć WF tylko w trakcie trwania otwartej rejestracji. Po jej zakończeniu zgodnie z Regulaminem Studiów na UW (par. 28 ust. 9) student ma prawo do wyrejestrowania z przedmiotu tylko wtedy, gdy organizator zajęć zmieni ich termin, prowadzącego lub zasady zaliczania. W tej sytuacji w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany należy złożyć w USOSweb podanie z prośbą o wyrejestrowanie z zajęć i poinformować o tym sekcję studencką Studium osobiście, telefonicznie lub mailowo.

10. Zgodnie z Regulaminem Studiów na UW (par. 28 ust. 10) student ma prawo do rezygnacji z zaliczania przedmiotu złożonej do dnia określonego w organizacji roku akademickiego.

13. Za rzeczy pozostawione w szatni SWFiS nie odpowiada.